Välkommen till Barntumörbanken!

Barntumörbanken (BTB) är en nationell provsamling och forskningsinfrastruktur inom barncancer. BTB insamlar systematiskt solida barntumörer från svenska barncancerpatienter, efter informerat samtycke för forskningsändamål, och utför genomisk karakterisering av insamlade prover. 

Barntumörbankens syfte är att främja barncancerforskning och att öka förståelsen och kunskapen om barntumörer så behandling, överlevnad och livskvalité kan förbättras för dessa patienter. Detta framför allt genom att tillgängliggöra insamlat material och analysdata  samt samarbeta och ge service till kliniska studier och forskningsprojekt. 

Från toppmenyerna kan du få mer information om vår verksamhet och våra tjänster.