Barntumörbankens personal

Gustaf Ljungman, Nationell klinisk ledare, Överläkare och Professor i barnonkologi, Uppsala Universitet, Uppsala Akademiska Sjukhus
Elisa Basmaci, Samordnare, BMA, Fil. Kand., Karolinska Institutet
Teresita Díaz de Ståhl, Docent i medicinsk genetik och genomik, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset
Gabriela Prochazka, Senior forskningsinfrastrukturspecialist, Fil. dr., Karolinska Institutet
Katarzyna Zielinska-Chomej, Laboratorieingenjör, Fil. dr., Karolinska Institutet
Praveen Raj Somarajan, Bioinformatiker och Data manager, M Sc., Karolinska Institutet
Jenny von Salomé, Projektkoordinator, Fil. dr., Karolinska Institutet
Arman Ardalan, Bioinformatiker, Fil. dr., Karolinska Institutet 
Duohui Cao, Laboratorieingenjör, Fil. Kand., Karolinska Institutet
Christoper Illies, Provsamlingsansvarig, Fil. dr., Överläkare och neuropatolog, Karolinska Universitetssjukhuset
Johanna Sandgren, Enhetschef Barntumörbanken, Fil. dr., Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset

Barntumörbankens personal
Barntumörbankens styrgrupp

Barntumörbankens styrgrupp är beslutande organ i frågor som rör strategisk planering av verksamheten. Styrgruppen representerar flera kliniska specialiteter och forskare, från alla sex universitetssjukhus/centra som behandlar barn med cancer: barnonkologi, patologi, neurokirurgi, barnkirurgi, klinisk/translationell barncancerforskning och grundforskning.
Styrgruppens ordförande utses av Barncancerfonden. Barncancerfondens seniora forskningsexpert är adjungerad ledamot och i styrgruppen finns även två anhörig- representanter (ordinarie och suppleant) samt representant från Svenska Barncancerregistret.

Gustaf Ljungman, Ordförande
Magnus Sabel, Barnonkolog
Per Nyman, Barnonkolog
Per-Erik Sandström, Barnonkolog
Alia Shamikh, Neuropatolog
Sandra Wessman, Barnpatolog
Daniel Nilsson, Neurokirurg
Pelle Nilsson, Neurokirurg
Jakob Stenman, Barnkirurg
Vladimir Gatzinsky, Barnkirurg
Per Kogner, Klinisk translationell forskare
Peter Siesjö, Klinisk translationell forskare
Anna Hagström, Grundforskare
Markus Hansson, Grundforskare
Jessica Albinsson, anhörigrepresentant
Karin Mellström, anhörigrepresentant
Pernilla Augustsson, Adjungerad forskningssjuksköterska (adjungerad)
Kerstin Sollerbrant, Senior forskningsexpert, Barncancerfonden (adjungerad )
Päivi Lähteenmäki, Representant från Svenska barncancerregistret (adjungerad)
Tommy Martinsson, molekylärgenetiker (adjungerad)                                                                                                                                 Johanna Sandgren, Enhetschef Barntumörbanken (adjungerad)