BTB kan även tillgängliggöra prover och data för kliniskt ändamål, kontakta BTBs enhetschef på johanna.sandgren@ki.se för mer information. För SOPar (standard operating procedure) samt instruktioner som har med BTBs provinsamling att göra, kontakta BTBs samordnare Elisa Basmaci.