Statistik över provsamlingen och genomiska data

BTBs provsamling innehåller framförallt färskfryst material men även formalinfixerat material, diagnostiska H&E-färgade tumörsnitt på mikroskopglas (eller scannad bild) samt imprintglas. I vissa fall finns även cerebrospinalvätska och isolerade viabla celler från biopsi av maligna CNS-tumörer. Blodprov från motsvarande patient (sk. parat blodprov) inhämtas också, samt blodprov från föräldrar. BTB planerar att utöka provinsamlingen gällande färsk vävnad för cellsuspensioner från ytterligare tumörtyper och centra, samt standardisera insamling av cerebrospinalvätska. Dessutom planeras för att påbörja insamling av blodplasma. Provsamlingen utökas med fler provtyper samt dataanalyser för att öka forskningsnyttan med biobanksresursen och möjliggöra flera relevanta studier och framsteg som gagnar barncancerpatienterna. 

Under år 2022-2023 så genomförde BTB en stor satsning på att helgenomsekvensera de solida tumörer samt parade blodprov i provsamlingen där det fanns tillräckligt kvalitativt material, men som ännu inte analyserats. Det inkluderade även heltranskriptom-sekvensering på fryst tumörvävnad och metylerings-array på CNS-tumörer och sarkom. I tabellen nedan visas vävnads- och provtyper i Barntumörbanken. 

 

Insamlad vävnadstyp
Provtyp hos BTB (inklusive processning)
Provtyp för uttag/ansökan 
Färskfryst tumörvävnad       TumörbitarFryssnitt eller bitar
 Extraktion av DNA/RNA (protein/miRNA)Alikvoter av DNA/RNA  (protein/miRNA)
Fixerad tumörvävnad  ParaffinklossParaffinsnitt
   H&E-färgat tumörsnitt på mikroskopglas (diagnostiskt)Mikroskopglas med H&E-färgat tumörsnitt.
 FFPE-extraktion av DNA/RNAAlikvoter av DNA/RNA
Färska tumörbiopsier, operationsvävnadImprintglasImprintglas
 Vitalfrysta celler (singelcell-suspension) från hjärntumörAlikvoter av singelcell-suspension             
Obduktionsvävnad Fryst tumör- och normal vävnadFryssnitt/Bitar
 Formalinfixerad tumör och normal vävnadParaffinsnitt
 Extraktion av DNA/RNA (protein/miRNA)Alikvoter av DNA/RNA (protein/miRNA)
BenmärgsbiopsiExtraktion av DNA/RNAAlikvoter av DNA/RNA
BlodHelblodAlikvoter av helblod
 Extraktion av DNAAlikvoter av DNA (konstitutionellt DNA)
Cerebrospinalvätska (CSV)Alikvoter av fryst CSV- supernatant/cellpelletAlikvoter av fryst CSV-supernatant/cellpellet
Analyserad provtyp
Typ av analys hos BTB
Typ av data för uttag/ansökan 
DNA extraherat från blodWGSRådata respektive analyserat data (fastq, bam, vcf mfl filformat)
 WESRådata respektive analyserat data (fastq, bam, vcf mfl filformat)
DNA extraherat från tumörvävnad (färskfryst)WGSRådata respektive analyserat data (fastq, bam, vcf mfl filformat)
 WESRådata respektive analyserat data (fastq, bam, vcf mfl filformat)
RNA extraherat från tumörvävnad (färskfryst)WTSRådata respektive analyserat data (fastq, bam, vcf mfl filformat)
DNA extraherat från tumörvävnad (färskfryst)Metyleringarray (för hjärntumörer och sarkom)Rådata respektive analyserat data (IDAT, klassificeringsresultat mfl filformat)
Tumörvävnad (formalinfixerad och paraffininbäddad)Inskannad bild av H&E-färgat tumörsnittDigital bild (ScanScope Virtual Slide)
Referensvävnad från hjärna (formalinfixerad och paraffininbäddad)Inskannad bild av H&E-färgat tumörsnittDigital bild (ScanScope Virtual Slide)

För uttag/ansökan finns även persondata gällande provgivarna/forskningspersonerna (endast till huvudansvarig forskare med särkskilt godkända skäl)

Ålder, kön, identitet (namn och personnummer), provtagningsdatum, sjukhus där provinsamling och behandling/operation skett, diagnosuppifter från PAD-utlåtande.

Registrerade patientfall per år (BTB)

Diagrammet ovan visar antal registrerade patientfall i BTB, per år. Data senast uppdaterad: 2024-05-10

Total antal patientfall från respektive center

Figuren ovan visar hur många patientfall BTB registrerat från respektive center. Data senast uppdaterad: 2024-04-16

Analyserade prover i BTB

Diagrammet visar totalt antal analyserade prover i BTB. WGS=helgenomsekvensering, WTS= heltranskriptomsekvensering. Data uppdaterad: 2024-02-09

Analyserade prover inom GMS barncancer

Diagrammet visar totalt antal analyserade prover inom GMS Barncance där BTB mottagit data. BTB ansvarar för datalagring och process för tillgängliggörande, för sekundäranvändning. WGS=helgenomsekvensering, WTS= heltranskriptomsekvensering. Data uppdaterad: 2024-02-09