Digital dataportal under uppbyggnad

För att göra Barntumörbankens växande provsamling mer tillgänglig för forskare byggs nu en digital dataportal. Portalen kommer att erbjuda en överblick över prover, data och diagnoser som finns att tillgå i Barntumörbanken.