Över 300 barncancerpatienter har fått sin arvsmassa kartlagd genom helgenomsekvensering

Sverige är unikt när det kommer till att erbjuda alla barncancerpatienter helgenomsekvensering. Sedan 2021 erbjuds alla barn i Sverige som drabbas av cancer att få hela arvsmassan kartlagd via projektet Genomic Medicine Sweden (GMS) barn och en genomgång av de första 309 patienterna visar nu att projektet bidrar till mer exakt diagnostik och med det nya behandlingsmöjligheter, för att i förlängningen möjliggöra utveckling av precisionsläkemedel för barn. Läs mer…