Barntumörbanken

BrainChild får 10 miljoner kronor från regeringen för satsning på precisionsmedicin inom barncancer

Socialdepartementet beviljar 49,5 miljoner kronor till Genomic Medicine Sweden (GMS) för att utveckla och intensifiera arbetet inom precisionsdiagnostik, barncancer, sällsynta diagnoser och datadelning. Satsningen gäller tre pilotprojekt där Barncancerfondens projekt BrainChild är ett av dem. BrainChild ska integrera data med AI-teknologi för att förenkla åtkomsten till hälsodata kopplat till barncancer. Läs mer här.

BrainChild får 10 miljoner kronor från regeringen för satsning på precisionsmedicin inom barncancer Läs mer »

The potential of liquid biopsy for detection of the KIAA1549-BRAF fusion in circulating tumor DNA from children with pilocytic astrocytoma

Krynina O, de Ståhl TD, Jylhä C, Arthur C, Giraud G, Nyman P, Fritzberg A, Sandgren J, Tham E, Sandvik U. Neurooncol Adv. 2024 Jan 24;6(1):vdae008.
doi: 10.1093/noajnl/vdae008.

The potential of liquid biopsy for detection of the KIAA1549-BRAF fusion in circulating tumor DNA from children with pilocytic astrocytoma Läs mer »

Diagnostic yield and clinical impact of germline sequencing in children with CNS and extracranial solid tumors – a nationwide, prospective Swedish study

Bianca Tesi, Kristina Lagerstedt Robinson, Frida Abel,Teresita Díaz de Ståhl, Sara Orrsjö, Anna Poluha,Maria Hellberg, Sandra Wessman, Sofie Samuelsson, Tony Frisk, Hartmut Vogt, Karin Henning, Magnus Sabel, Torben Ek, Niklas Pal, Per Nyman, Geraldine Giraud et al.

The Lancet Regional Health Europe, March 2024 | https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2024.100881

Diagnostic yield and clinical impact of germline sequencing in children with CNS and extracranial solid tumors – a nationwide, prospective Swedish study Läs mer »

Lättare att dela genomiska data med NBIS-utvecklad lösning

National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS) har utvecklat en svensk nod av tekniklösningen ”Federated EGA” (FEGA) som ska ge åtkomst till human genomdata för forskare inom biomedicin. FEGA fungerar genom att rådata lämnas in till den nationella noden medan metadata matas in centralt i EGA, där forskare kan söka efter metadata och, efter godkännande, säkert få

Lättare att dela genomiska data med NBIS-utvecklad lösning Läs mer »