Barntumörbankens enhetschef Johanna Sandgren intervjuas i Medicinsk Vetenskap

Nummer 2, Maj 2024

I Barntumörbanken samlas vävnadsprover och blod från barn som diagnosticerats med hjärntumör eller annan solid tumör, och sedan 2015 kartläggs generna genom helgenomsekvensering. Läs mer här.