Nyheter

BrainChild får 10 miljoner kronor från regeringen för satsning på precisionsmedicin inom barncancer

Socialdepartementet beviljar 49,5 miljoner kronor till Genomic Medicine Sweden (GMS) för att utveckla och intensifiera arbetet inom precisionsdiagnostik, barncancer, sällsynta diagnoser och datadelning. Satsningen gäller tre pilotprojekt där Barncancerfondens projekt BrainChild är ett av dem. BrainChild ska integrera data med AI-teknologi för att förenkla åtkomsten till hälsodata kopplat till barncancer. Läs mer här.

BrainChild får 10 miljoner kronor från regeringen för satsning på precisionsmedicin inom barncancer Läs mer »

Lättare att dela genomiska data med NBIS-utvecklad lösning

National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS) har utvecklat en svensk nod av tekniklösningen ”Federated EGA” (FEGA) som ska ge åtkomst till human genomdata för forskare inom biomedicin. FEGA fungerar genom att rådata lämnas in till den nationella noden medan metadata matas in centralt i EGA, där forskare kan söka efter metadata och, efter godkännande, säkert få

Lättare att dela genomiska data med NBIS-utvecklad lösning Läs mer »

Forskare kan dela genomikdata via bioinformatikplattformen NBIS

Nordic Precision Medicine Forum
22-23 April 2024 | Stockholm
Firmly established as the leading Precision Medicine meeting in the Nordic region, since 2016 our conference has brought together the leading experts from government, industry, technology, research, and healthcare to share knowledge and connect. In 2024 these experts in the field of Precision Medicine will come together once more in Stockholm for the Nordic Precision Medicine Forum.

Forskare kan dela genomikdata via bioinformatikplattformen NBIS Läs mer »

Barntumörbanken listas som biobankskohort hos Biobank Sverige.

Nordic Precision Medicine Forum
22-23 April 2024 | Stockholm
Firmly established as the leading Precision Medicine meeting in the Nordic region, since 2016 our conference has brought together the leading experts from government, industry, technology, research, and healthcare to share knowledge and connect. In 2024 these experts in the field of Precision Medicine will come together once more in Stockholm for the Nordic Precision Medicine Forum.

Barntumörbanken listas som biobankskohort hos Biobank Sverige. Läs mer »

Region Skåne följer Norra sjukvårdsregionen och inför helgenomsekvensering som rutindiagnostik

Region Skåne följer nu Norra sjukvårdsregionens beslut och inför helgenomsekvensering som rutindiagnostik vid barncancer. Regionen arbetar för nya screening- och uppföljningsprogram utifrån analysresultaten och hoppas kunna identifiera barn i ett tidigt skede som riskerar att drabbas av cancer. Läs mer…

Region Skåne följer Norra sjukvårdsregionen och inför helgenomsekvensering som rutindiagnostik Läs mer »