Region Skåne följer Norra sjukvårdsregionen och inför helgenomsekvensering som rutindiagnostik

Region Skåne följer nu Norra sjukvårdsregionens beslut och inför helgenomsekvensering som rutindiagnostik vid barncancer. Regionen arbetar för nya screening- och uppföljningsprogram utifrån analysresultaten och hoppas kunna identifiera barn i ett tidigt skede som riskerar att drabbas av cancer. Läs mer…