Barntumörbanken listas som biobankskohort hos Biobank Sverige.

Barntumörbanken finns nu med i listan över Svenska biobankskohorter på Biobank Sveriges hemsida. I listan finns flera stora biobankskohorter, som helt eller delvis samlats in av specifika forskare eller forskargrupper. De svenska kohorterna delas upp i Hälsokohorter, Cancer, Diabetes, Hjärta och Kärl, samt Reumatologi och Immunsjukdomar. Läs mer…