Barntumörbankens roll som strategisk resurs blir tydligare

För tio år sedan lades grunden till Barntumörbanken, som idag är en av Barncancerfondens viktigaste infrastruktursatsningar. Barntumörbanken spelar en viktig roll när Sverige som föregångsland inför helgenomsekvensering vid cancersjukdom hos barn, genom forskningsprojektet GMS Barncancer. Läs mer…