BrainChild får 10 miljoner kronor från regeringen för satsning på precisionsmedicin inom barncancer

Socialdepartementet beviljar 49,5 miljoner kronor till Genomic Medicine Sweden (GMS) för att utveckla och intensifiera arbetet inom precisionsdiagnostik, barncancer, sällsynta diagnoser och datadelning. Satsningen gäller tre pilotprojekt där Barncancerfondens projekt BrainChild är ett av dem. BrainChild ska integrera data med AI-teknologi för att förenkla åtkomsten till hälsodata kopplat till barncancer. Läs mer här.