The Paediatric Nordic Neuro-Oncology meeting 2024

Det nordiska mötet inom neurologi och onkologi hos barn (PaeNNO) äger rum den 11-13 september 2024 i Oslo, Norge. Mötet omfattar pediatrisk neurologi och onkologi med ett program som inkluderar uppdateringar inom behandling och klinisk prövning, preklinisk-, translationell- och klinisk forskning samt ett digert socialt program. Läs mer här.