Lättare att dela genomiska data med NBIS-utvecklad lösning

National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS) har utvecklat en svensk nod av tekniklösningen ”Federated EGA” (FEGA) som ska ge åtkomst till human genomdata för forskare inom biomedicin. FEGA fungerar genom att rådata lämnas in till den nationella noden medan metadata matas in centralt i EGA, där forskare kan söka efter metadata och, efter godkännande, säkert få åtkomst till rådata. I Sverige har ett pilotprojekt Barntumörbanken just avslutats, där 161 filer motsvarande cirka 26 TB lämnats in till den svenska FEGA-noden. Läs mer…