Barntumörbanken rapporterar högkvalitativa genomiska forskningsdata genererade vid SciLifeLab, i en ny publikation.

Barntumörbanken (BTB) är en nationell provsamling och forskningsinfrastruktur inom barnonkologi. BTB utför helgenomsekvensering (WGS) och heltranskriptomsekvensering (WTS) på tumörprover, samt metyleringsprofilering på CNS-tumörer och sarkom med för närvarande över 2000 insamlade prover. All data genereras genom den nationella genomikinfrastrukturen (NGI) vid SciLifeLab och nu har en artikel om arbetet publicerats i Journal of Translational Medicine. Läs mer…