Barntumörbankens studiebesök på KI biobank i Oktober 2023

Barntumörbanken var på studiebesök på KI biobank i oktober 2023. Där fick vi en rundvandring kring faciliteterna och matnyttig information om hur KI biobank sköter provlogistik och arbetsflöden.

Läs mer…