Barntumörbanken i artikel om biobankning: Hopp om bot mot cancer när gener kartläggs

Barntumörbankens arbete syftar till att förbättra diagnostik, prognostik och ökad kunskap om tumörbiologi. Nya behandlingar och bättre diagnostik är förhoppningen när helgenomsekvensering ska erbjudas alla barn med cancer. Niklas Juth, professor i klinisk medicinsk etik vid Uppsala universitet oroas över att undersökningar kan göras på prover långt efter den aktuella cancersjukdomen, då forskare kan få godkänt på att forska på proverna eller den genomiska data som finns i Barntumörbanken. Läs mer…