The Nordic Biobank Conference 2022

Barntumörbankens enhetschef, Johanna Sandgren, presenterade Barntumörbanken på den första Nordiska Biobankskonferensen som ägde rum i Göteborg, Sverige, den 6-8 september 2022. Konferensen var en unik möjlighet att träffa representanter inom området Biobanking, samt experter inom hälso- och sjukvården, akademi och industri. Syftet med konferensen är att dela kunskap, skapa nätverk och främja samarbete mellan de nordiska länderna inom området biobankning. Läs mer…