Barntumörbanken främjar ny forskning

Barntumörbanken är en nationell provsamling och forskningsinfrastruktur med data och vävnadsprover från barn som drabbats av hjärntumörer eller andra solida tumörer. Barntumörbankens mål är att förbättra diagnostik och prognostisering, öka den biologiska kunskapen för att förstå tumörerna, förbättra behandlingen och höja livskvaliteten för de drabbade. Läs mer…