Barntumörbankens symposium 2022

Barntumörbankens symposium 2022 blev mycket lyckat och många frågade om BTB kommer att ordna ytterligare symposium framöver och vi kan meddela att det planeras gå av stapeln 2025. Fokusområden för konferensen är barnonkologi, biobanker, storskalig sekvensering och precisionsmedicin för cancer. Välkommen att träffa och lyssna på vetenskapliga experter samt nätverka med kollegor och representanter från hälso- och sjukvården, akademi och industri. Läs mer…

.