Det svenska EU ordförandeskapets konferens om cancer

Barntumörbanken deltog i Det svenska ordförandeskapets högnivåkonferens om cancer, som anordnades den 1a februari 2023 i Stockholm, tillsammans med den Europeiska kommissionen. Konferensen arrangeras som en del av Sveriges ordförandeskap i EU och sammanförde ett hundratal ledande sjukvårdpolitiker från Europa för att diskutera tre huvudområden inom cancervård: förebyggande, tidig upptäckt och datadriven cancervård.