BrainChild: Barncancerfondens nya innovationsprojekt

Barncancerfondens projekt Brainchild har lanserats för att skapa en centraliserad dataplattform för att samla in, analysera och dela forskningsdata inom området barncancer. Projektet initierades eftersom det idag kan vara svårt att komma åt eller sammanställa data från klinik eller forskning, på grund av olika infrastruktur eller lagringssystem hos olika aktörer. Förstudien inleddes under hösten 2023 och målet är att utveckla en centraliserad dataplattform för att öka tillgången till storskalig data om barncancer.

Läs mer…