Barnonkologer stödjer införandet av helgenomsekvensering som precisionsdiagnostik av barncancer

Barnonkologerna inom sektionen för pediatrisk hematologi och onkologi (PHO) är positiva till införande av helgenomsekvensering vid diagnosticering av barncancer. Läs mer