Genomic Medicine Sweden (GMS) har fått 12,1 miljoner från Swelife via Vinnova

Genomic Medicine Sweden (GMS) har beviljats 12,1 miljoner kronor från Swelife via Vinnova för att främja datadelning och samarbete inom vård, forskning och innovation. Projektet, där Region Örebro län och Örebro universitet är partners, strävar efter att förenkla och organisera nationell datadelning för olika projekt och aktörer inom medicinsk vetenskap. Målet är att stärka regionernas arbete med dataöverföring till en Nationell Genomikplattform (NGP), vilket kommer att fungera som en central hub för insamling och delning av storskalig sekvenseringsdata och omfattande information om sjukdomar.

Läs mer…