Umeå är första region i Sverige att fatta beslut om finansiering av helgenomsekvensering i rutinsjukvården.

Sedan 2021 erbjuds alla barn i Sverige som drabbas av cancer helgenomsekvensering. Barncancerfonden och Socialdepartementet har hittills finansierat projektet, inom ramen för den nationella satsningen Genomic Medicine Sweden (GMS). Om projektet visar sig vara framgångsrikt ska regionerna överta finansieringen, och helgenomsekvenseringen på sikt ska ersätta befintliga diagnosmetoder.

Läs mer…