Rundabordssamtal om precisionsmedicin på Internationella barncancerdagen

Internationella barncancerdagen uppmärksammades genom att Barncancerfonden och Barntumörbanken bjöd in till ett studiebesök och rundabordssamtal, för att diskutera precisionsmedicin i barncancervården. Efter en rundvandring hos Barntumörbanken hölls rundabordssamtal tillsammans med representanter från politiken på regional nivå, Regeringskansliet, Region Stockholm, GMS, LiF, Barncancerfonden och Barntumörbanken. Diskussionerna rörde jämlikt införande och implementering av precisionsmedicin inom barncancervården, tillgång till godkända läkemedel och möjligheter till nya samverkansformer. Barntumörbanken riktar ett stort tack till alla medverkande!